Plan porodu

Plan porodu

Natury nie oszukasz, ale planować i marzyć zawsze warto

Natury nie oszukasz, ale planować i marzyć zawsze warto

Wiemy, że życie często nie pozwala nam wszystkiego zaplanować, ale spróbujmy zrobić to razem. Wypisz wszystkie swoje oczekiwania co do porodu na jedną listę, którą możesz zabrać ze sobą na salę porodową. Z tym planem powinien zapoznać się personel medyczny, aby postępować zgodnie z Twoja wolą. Warto wypisać wszystko, aby o niczym nie zapomnieć ! Pokażemy Ci w kilku podpunktach na jakie rzeczy powinnaś zwrócić największą uwagę. Według obowiązujących od 20 września 2012 r. Standardów Opieki Okołoporodowej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Dz.U.12.1100), taki plan powinnaś opracować wspólnie z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną.Plan porodu:
  • Dane podstawowe: imię, nazwisko, termin porodu, imię i nazwisko ginekologa prowadzącego, imię i nazwisko położnej, imię i nazwisko osoby towarzyszącej przy porodzie
  • Kilka zdań tekstu wprowadzającego, uwzględniającego, że rozumiesz, że w całości ten plan może nie zostać zrealizowany, jednak będziesz wdzięczna za informowanie Cię o zmianach w harmonogramie.
  • Oczekiwania wobec warunków podczas porodu: stan sali: pojedyncza czy grupowa/ z łazienką, wanną, bądź prysznicem/ opcja nagrywania porodu/ rodzenia w swoim ubraniu.
  • Informacje o osobach towarzyszących przy porodzie: czy życzysz sobie rodzić wraz z osobą towarzyszącą, mężem, osobą bliską czy sama/ czy wyrażasz zgodę na obecność studentów na sali porodowej (często podpisujesz to nieświadomie w chwili przyjęcia na oddział)/ do której fazy porodu ma towarzyszyć Ci osoba wskazana.
  • Opis przygotowania do porodu: czyli Twój stosunek do wykonywania zabiegów przed porodem: lewatywa, golenie krocza, wenflon.
  • Poród: zgoda na np.:  podanie oksytocyny, przebicie pęcherza i stałe monitorowanie KTG, gdy sytuacja będzie tego wymagała, po uprzednim wyjaśnieniu  powodów zastosowania. Zaznaczenie, aby lekarz pytał o zgodę na wszystkie badania i zabiegi podczas porodu.
  • Opisu preferowanego sposobu łagodzenia bólu: czy preferujesz metody naturalne, czy prosisz o znieczulenie zewnątrzoponowe, czy w ogóle nie chcesz korzystać ze środków przeciwbólowych.
  • Kwestia nacięcia/ ochrony krocza: czy możesz być nacięta czy wolisz tego uniknąć, czy życzysz sobie znieczulenia po szyciu krocza.
  • Kwestia szczepienia dziecka: czy wyrażasz zgodę na szczepienie dziecka w pierwszej dobie, czy nie wyrażasz takiej zgody, czy cały proces musi odbyć się przy Twojej obecności, bądź partnera.

https://tamilkamaveri.monster
glamour model brutal anal. site
extreme brutal gangbang dp and old granny hardcore permission to cum.malayalam sex stories